ReadyPlanet.com
dot dot
dot
OUR SERVICES
dot
bulletStone Restoration
bulletRepair Machines
dot
SAFETY PRODUCTS
dot
bullet3M Matting
bulletAnti-Slip Matting
bullet3M Anti-Slip Tape
dot
CLEANING MACHINES
dot
bulletHigh-pressure
bulletDry Vacuum
bulletWet & Dry Vacuum
bulletCarpet cleaner
bulletFloor scrubber & polishing
bulletSteam Cleaner
bulletAuto scrubber dryers
bulletSweepers
bulletCarpet Air Blower
bulletAfter sales sevices
dot
CLEANING CHEMICALS
dot
bullet3M Daily Chemical
bullet3M Hardfloor system
bullet3M Soft-floor system
bullet3M Problem Solving
dot
CLEANING EQUIPMENTS
dot
bullet3M Scotch-Brite
bullet3M Easy Erasing Pad
bullet3M Cleaning equipments
bullet3M Floor pads
bulletUnger Glass Cleaner
bulletMicro Fiber Cloths
bulletOther Equipment
bulletStanless Maker
bulletBin
dot
STONE CARE SYSTEM
dot
bulletSealer
bulletMaintenance chemicals
bulletProblem Solving Chemical
bulletCrystal Shine System
bulletStone Restoration Machine
bulletDiamond Resin Disc
dot
OZONE MACHINE
dot
bulletOzone Machine
dot
NEWS LETTER

dot
bulletDiamond Pads
โอโซน Ozone กับงานโรงแรม article
  

 

 

โอโซนคือ รูปแบบหนึ่งของออกซิเจน ในหนึ่งโมเลกุลจะมี 2 อะตอม

เมื่ออยู่ในรูปของโอโซนหนึ่งโมเลกุลจะมี 3 อะตอมหรืออีกนัยหนึ่ง

จะเรียกเป็น ACTIVE OXYGEN

โอโซนสามารถพบมากในชั้นบรรยากาศในระดับความสูง 20-40

กิโลเมตรเหนือพื้นโลกที่เรียกว่าชั้นสตาร์โตรเฟียร์และโอโซนสามารถสร้างขึ้น

ได้จากการผ่านออกซิเจนไปยังสนามพลังงานฟ้าผ่า(Corona Discharge) 

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ลอกเลียนแบบธรรมชาติในการสร้างก๊าซโอโซนขึ้นด้วย

วิธีต่างๆที่นิยมมีดังนี้

1. วิธีการใช้หลอด UV

2. วิธีการใช้ระบบโคโรน่าดิสชาร์ด ความถี่ต่ำ,กลาง,สูง

 
การนำเอาโอโซนมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ กับอุตสาหกรรม และความเป็นอยู่

 

 

การบำบัดอากาศ

อากาศที่เราใช้หายใจอยู่ทุกๆวันนี้มีการเจือปนของเชื้อโรคต่างๆสารเคมี ควันพิษ เช่น ก๊าซจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันบุหรี่ และกลิ่นเหม็นจากของเสียต่างๆ ซึ่งเป็นทีมาของโรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง โรคตาแดงโรคระบบทางเดินหายใจ และอื่นๆอีกมากมาย โอโซนเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากก๊าซโอโซนมีปฏิกริยาของการออกซิเดชั่นสูงมาก จึงสลายเคมีฝุ่นและควันพิษต่างๆกลิ่นเหม็นได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว ทั้งนี้สามารถใช้ได้กับการรมห้องเพื่อฆ่าเชื้อในบางอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตยา ห้องผ่าตัดโรงพยาบาล เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

-ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศ และพื้นที่ใช้งานที่ต้องการปลอดเชื้อ
-ป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากอากาศที่ไม่บริสุทธิ
-สลายกลิ่นและควันพิษ
-ทำให้อากาศบริสุทธิและสดชื่นเหมาะสำหรับห้องประชุม สำนักงาน ห้องอาหาร ที่อยู่อาศัยทั่วไป สถานเริงรมย์ ห้องปฏิบัติการโรงแรม ที่จอดรถใต้ดินโรงงานผลิตยา โรงงานอาหาร ส่วนของโรงพยาบาลได้แ่ก่ ห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยนอกและอื่นๆ

 

   

สระว่ายน้ำและสวนน้ำ

สระว่ายน้ำเป็นสถานที่ๆมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลและรักษาความสะอาดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสระส่วนบุคคลหรือสาธารณะเนื่องจากเชื้อโรคต่างๆอาจติดมากับผู้ที่ใช้สระว่ายน้ำเช่น โรคตาแดง โรคผิวหนัง ถึงแม้ว่าจะมีคลอรีนในการบำบัดแต่ก็ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือระคายเคืองผิวหนังนอกจากนั้นคลอรีนยังไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ

-ฆ่าเชื้อโรคได้ทันที(เร็วกว่าคลอรีน3,125เท่า)
-ลดการใช้จ่ายคลอรีนลงกว่า 50% ทำให้ลดการระคายเคือง
-น้ำใสเป็นประกาย
-ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
-ลดการใช้สารเคมีในการรักษาคุณภาพน้ำ
-ยืดอายุสารกรอง
-มีความปลอดภัยสูงและรักษาสิ่งแวดล้อม

เหมาะสำหรับ

บ้านพักอาศัย โรงเรียน โรงแรม คอนโดมิเนียม สระว่ายน้ำ สวนน้ำสระน้ำสาธารณะ

   

 

ล้างผักผลไม้และอาหาร

อุตสาหกรรมอาหารจำเป็นที่ต้องใช้ความสะอาดโดยเฉพาะผู้ผลิตผู้ส่งออกสามารถนำโอโซนไปใช้ในขั้นตอนการล้างได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารคลอรีนหรือสารอื่นๆในการฆ่าเชื้อ และด้วยคุณสมบัติของโอโซนจะทำให้ผักผลไม้และอาหาร มีความสด ปลอดเชื้อไม่มีสารตกค้าง และได้มาตรฐานความสะอาด

ประโยชน์ที่ได้รับ

-ปลอดเชื้อ สารพิษ และสารตกค้างอื่นๆ
-ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
-ไม่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ
-ปลอดภัยจากโรคต่างๆอันเกิดจากสารเคมี
-ประหยัด เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายวัตถุดิบในการผลิตโอโซน

เหมาะสำหรับ

โรงงานผลิตอาหาร โดยเฉพาะโรงงานที่ต้องการมาตรฐานความสะอาดสำหรับการส่งออกเช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ผัก ผลไม้อาหารสดแช่แข็ง กุ้ง ปลา และอาหารสำเร็จรูปต่างๆที่ต้องการความสะอาดก่อนการบรรจุ

บำบัดน้ำเสีย

โอโซนมีคุณสมบัติในการออกซิเดชั่นสูงกับสารเคมีและเชื้์อโรคดังนั้นโอโซนจึงมีประโยชน์  ดังนั้นโอโซนจึงมีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานในบางอุตสาหกรรมมาก เช่น การฟอกสี กำจัดสารเคมีต่างๆ ฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีนสลายกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสีย

ประโยชน์ที่ได้รับ

-ไม่มีสารพิษตกค้าง
-สลายกลิ่น
-ลดค่าใช้จ่ายในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งแทนคลอรีน
-มีความปลอดภัยสูงและรักษาสภาพแวดล้อม
-ลด COD

เหมาะสำหรับ

โรงฟอกย้อม โรงงานกระดาษ และโรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

 

ป้องกันการเกิดตะกรันและตะไคร่น้ำ

ในระบบหอผึ่งเย็น สิ่งที่มีปัญหามากที่สุดในระบบหอผึ่งเย็น คือการเกิดตระไคร่น้ำและการเกิดตระกรันที่เกาะอยู่ในเส้นท่อและคอนเดนเซอร์ หรือ Heat Excharge ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมากมายรวมถึงการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นภายในระบบอีกด้วย โอโซนมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันไม่ให้เกิดตระไคร่น้ำและตระกรันในระบบ

ประโยขน์ที่ได้รับ

-ฆ่าแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆในน้ำ
-ป้องกันการไม่ให้เดิดการก่อตัวของความกระด้างในน้ำ อันเป็นสาเหตุของการเกิดตระกรัน
-สามารถสลายตระกรันที่เกิดขึ้นอยู่แล้วให้หมดไป
-ป้องกันการเกิดตระไคร่น้ำ
-ประหยัดพลังงานเพราะไม่มีตระกรันไปขวางการแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบ
-ประหยัดค่าใช้จ่ายสารเคมี การบำรุงรักษาและล้างประจำปี
-ไม่ต้องระบายน้ำในระบบหล่อเย็นบ่อย ทำให้ประหยัดการใช้น้ำและการรักษาสภาพแวดล้อม
-ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน รักษาระบบท่อทั้งภายในและภายนอก

 

ผลิตน้ำดื่มหรือน้ำประปา

น้ำคือสิ่งจำเป็นของชีวิตและเป็นพาหะนำโรคได้ดีโดยเฉพาะน้ำที่ไม่สะอาดทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย เนื่องจากโอโซนมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจึงมีบทบาทอย่างมากในการนำมาใช้งานเป็นก๊าซที่มี
ปฏิกริยาของการออกซิเดชั่นสูงมากจึงมีีความเหมาะสมในการนำมาใช้งานเช่นการฆ่าเชื้อสลาย สารเคมี กำจัดสี และโลหะหนัก

ประโยชน์ที่ได้รับ

-ปลอดเชื้อโรคแม้ในภาชนะบรรจ
ุ-ขจัดสารแขวนลอย สลายกลิ่นไม่มีสารพิษหรือโลหะหนักปนเปื้อน
-โอโซนสามรถฆ่าเชื้อได้ดีกว่าระบบ UVในการผลิตน้ำจำนวนมาก

เหมาะสำหรับ

บ้านพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานผลิตน้ำดื่ม หรือโรงงานที่ต้องการผลิตน้ำดื่มเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและมั่นใจในคุณภาพ

 

ขณะที่ทางบริษัทฯ มีบริการรับฆ่าเชื้อด้วยเครื่องโอโซนในราคาพิเศษ สนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพีรพัฒน์ 081-5375317

 
สาระน่ารู้

คู่มือการทำความสะอาด article
การดูแลพื้นหินอ่อน และหินขัด ด้วยแผ่น 3M Diamond Pad article
Crystal Shine System article
กระเบื้องโมเสก
รู้จักไข้หวัด.... articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ท็อปไลน์ เซ็นเตอร์ จำกัด Topline Center Co.,ltd. www.toplinecenter.co.th info@toplinecenter.co.th T. 076-364071 , 076-364072 F. 076-530398